Seitenbeginn . Zur Hauptnavigation . Zur Bildergalerie . Zum Seiteninhalt

header-slider

Україна | Украина | Ukraine

Ласкаво просимо | Добро пожаловать | Herzlich Willkommen

 • Дорогі новоприбулі з України школярки і школярі, дорогі батьки!

  Ви покинули свою батьківщину з причин війни і страждань і перебуваєте в Тюрінгії. Тепер мова йде про освіту та участь у житті тут. Тюрінгія робить можливим отримання рівнозначної освіти і відвідування шкіл, груп продовженого дня і дитячих садків. Але, зрозуміло, і організації, які надають допомогу неповнолітнім, відкриті для дітей і підлітків з України. Щоб запропонувати Вам всю найважливішу інформацію українською та російською мовами, і існує цей сайт в інтернеті. У наступні дні і тижні він буде продовжувати розроблятися і наповняться новою інформацією. Наприклад, федеральна земля Тюрінгія якраз працює спільно з комунальними адміністраціями над питанням прийняття школярок і школярів в школи і маленьких дітей в дитячі садки. Українським педагогам повинні будуть швидко зроблені пропозиції щодо їх професійної зайнятості. Всю цю інформацію Ви знайдете на цьому сайті.

 • Дорогие вновь прибывшие из Украины школьницы и школьники, дорогие родители!

  Вы покинули свою Родину по причинам войны и страданий и находитесь в Тюрингии. Теперь речь идет об образовании и участии в жизни здесь. Тюрингия делает возможным получение равнозначного образования и посещение школ, групп продленного дня и детских садов. Но, разумеется, и организации, оказывающие помощь несовершеннолетним, открыты для детей и подростков с Украины. Чтобы предложить Вам всю самую важную информацию на украинском и русском языках, и существует этот сайт в интернете. В последующие дни и недели он будет продолжать разрабатываться и наполнятся новой информацией. К примеру, федеральная земля Тюрингия как раз работает совместно с коммунальными администрациями над вопросом принятия школьниц и школьников в школы и маленьких детей в детские сады. Украинским педагогам должны будут быстро сделаны предложения касательно их профессиональной занятости. Всю эту информацию Вы найдете на этом сайте.

 • Liebe neu angekommene Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern aus der Ukraine,

  Sie sind aus Krieg und Leid in Ihrer Heimat nach Thüringen geflohen. Nun geht es um Bildung und Teilhabe hier. Thüringen ermöglicht den gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Betreuung in Schulen, Horten und Kindergärten. Auch die Einrichtungen der Jugendhilfe stehen ukrainischen Kindern und Jugendlichen selbstverständlich offen. Um Ihnen die wichtigsten Informationen auch in ukrainisch und russisch bieten zu können, gibt es diese Internetseite. Sie wird in den kommenden Tagen und Wochen weiter ausgebaut mit mehr Informationen. Das Land Thüringen arbeitet beispielsweise gerade gemeinsam mit den Kommunen an den Verfahren zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern sowie von Kindergartenkindern. Ukrainischen Pädagoginnen und Pädagogen sollen schnell Angebote zur Beschäftigung gemacht werden. All diese Informationen finden Sie auf dieser Internetseite.

ШКІЛЬНУ ОСВІТУ та ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ | Schulabschlüsse und Berufsabschlüsse

 • Ви хотіли б оволодіти професією у Тюрінгії?

  У такому разі визнання Вашого іноземного свідоцтва про здобуту шкільну освіту може бути корисним або необхідним для професійної підготовки. Роботодавець або професійно-технічне училище зможе краще підібрати Вам категорію, якщо Ви отримаєте визнання своєї шкільної освіти.

  Ви хотіли б навчатися у ВНЗ?

  У такому разі подайте заявку безпосередньо до університету, щоб отримати місце на курсі.

  На підставі Ваших іноземних документів про освіту університет буде вирішувати самостійно, чи відповідаєте Ви вимогам для вступу на курс, або чи потрібно Вам отримати додаткове навчання. Отримайте консультацію безпосередньо у відділі по роботі із іноземними студентами університету (Internationalen Büro der Hochschule), де Ви хотіли б навчатися.

  Ви хотіли б і надалі працювати за своєю професією в Тюрінгії?

  Ви вже оволоділи професією у своїй рідній країні або отримали ступінь в університеті? Тоді Ви зможете отримати визнання своєї професії.

  Визнання іноземних свідоцтв про здобуту ШКІЛЬНУ ОСВІТУ та ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ в Тюрингії

 • Sie möchten in Thüringen einen Beruf erlernen?

  Dann kann die Anerkennung Ihres im Ausland erworbenen Schulabschlusses für die Berufsausbildung hilfreich oder erforderlich sein. Der Arbeitgeber oder die Berufsschule kann mit der Anerkennung Ihre schulische Bildung besser einordnen.

  Sie möchten an einer Hochschule studieren?

  Dann bewerben Sie sich direkt bei der Hochschule um den Studienplatz.

  Die Hochschule entscheidet aufgrund Ihrer ausländischen Zeugnisse selbst, ob Sie die Voraussetzungen für eine Aufnahme zum Studium erfüllen oder ob Sie weitere Leistungen erbringen müssen. Lassen Sie sich direkt beim Internationalen Büro der Hochschule, an der Sie studieren möchten, beraten.

  Möchten Sie Ihren Beruf hier in Thüringen weiter ausüben?

  Haben Sie in Ihrem Herkunftsland bereits einen Beruf erlernt oder an einer Hochschule einen Studienabschluss erworben? Dann können Sie Ihren Beruf anerkennen lassen.

  Anerkennung von ausländischen SCHULABSCHLÜSSEN und BERUFSABSCHLÜSSEN in Thüringen

   

навчання та професійної орієнтації | Ausbildung und Berufliche Orientierung

 • інформація про Bundesagentur für Arbeit

  Прибуття до Німеччини – Інформація про навчання та навчальні заклади

  інформація про KAUSA

  KAUSA означає освіту та міграцію. У багатьох федеральних землях і регіонах є KAUSA-проекти. Мета – залучити молодих біженців та мігрантів до навчання. Компанії-мігранти, які хочуть запропонувати місця навчання, супроводжують регіональні офіси KAUSA на шляху до учнівскької компаніЇ.

  Консультація щодо навчання та професійної орієнтації для молоді з міграційним та біженським походженням i Дуальна освіта

  Горячая линия проекта KAUSA для беженцев из Украины (на русском языке)

  Мы ответим на Ваши вопросы по школьному и профессиональному обучения в Тюрингии. Мы говорим по-русски.

  Звоните по телефону 0172 2385758. Ласкаво просимо! Добро пожаловать! Herzlich willkommen!

  Беженцы из Украины нуждаются в помощи. Проект KAUSA-Landesstelle Thüringen имеет большой опят работы в системе образования и готов поделиться опятом и предоставить информацию на русском языке. В настоящий момент вопрос профессионального образования не является центральным в работе по поддержке людей из Украины. В связи с большим количеством детей и подростков среди беженцев остро стоит вопрос интеграции в систему школьного образования. Мы предоставляем информацию для семей с детьми и подростаками школьного возроста из Украины о школьном образовании в Германии на русском языке и совместно с другими организациями помогаем получить место в школе.  Разумеется мы ответим и на вопросы в области профессионально обучения. Консультация проводится на русском языке.

  Если у Вас есть вопросы, звоните Анастасии Сергань по телефону 0172 2385758 или 0361 60155 344. Запросы по электронной почте направляйте по адресу sergan@bwtw.de.

 • Informationen der Bundesagentur für Arbeit

  Ankunft in Deutschland – Infos zu Schule und Studium

  Informationen der KAUSA

  KAUSA steht für Ausbildung und Migration. KAUSA-Projekte gibt es in vielen Bundesländern und Regionen. Ziel ist es, junge Geflüchtete sowie Migrantinnen und Migranten für eine Ausbildung zu gewinnen. Migrantische Unternehmen, die Ausbildungsplätze anbieten möchten, begleiten die KAUSA-Landesstellen auf dem Weg zum Ausbildungsbetrieb.

  Beratung zur Ausbildung und Beruflichen Orientierung für junge Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund und Dualen Ausbildung

  KAUSA-Hotline für Geflüchtete aus der Ukraine (russischsprachig)

  Wir beantworten Fragen zum Schulsystem und zur Ausbildung in Thüringen. Wir sprechen Russisch! Rufen Sie uns bitte an unter 0172 2385758.

  Ласкаво просимо! Добро пожаловать! Herzlich willkommen!

  Die geflüchteten Menschen aus der Ukraine brauchen Hilfe. Als KAUSA-Landesstelle Thüringen möchten wir uns mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen einbringen und Hilfe leisten. Die Fragen zur beruflichen Integration stehen im Moment noch nicht im Vordergrund der Flüchtlingsarbeit. Vor dem Hintergrund des hohen Kinderanteils unter den Geflüchteten ist aber die schnelle Integration von Kindern und Jugendlichen in das Bildungssystem von zentraler Bedeutung. Daher wollen wir mit unserem neuen Unterstützungsangebot ukrainischen Familien mit schulpflichtigen Jugendlichen mit russischsprachigen Informationen zum Bildungssystem in Deutschland helfen und sie zusammen mit unseren Netzwerkpartnern bei Anliegen rund um die Integration in Thüringer Schulen betreuen. Selbstverständlich stehen wir auch für Fragen rund um die Ausbildung zur Verfügung. Das Beratungsgespräch kann ebenfalls auf Russisch erfolgen.

  Haben Sie Fragen, dann melden Sie sich bitte bei Anastasia Sergan unter0172 2385758oder0361 60155 344. Für elektronische Anfragen nutzen Sie bitte sergan@bwtw.de.

контактні | контактные | Ansprechpersonen

контактні особи в муніципалітетах | контактные лица в муниципалитетах | Ansprechpersonen in den Kommunen

Medieninformationen

Das Ministerium in den sozialen Netzwerken: